fa-IRen-GB

درباره ما

"بسپار" برابرنهاده واژه Polymer است که از سوی فرهنگستان علوم و زبان و ادب پارسی پیشنهاد و به تصویب رسیده است. ماهنامه بسپار در ابتدا خاستگاهی دانشجویی داشته و در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط گروهی از دانشجویان این رشته منتشر شده است. پس از آن در سال 1376 با دریافت مجوز انتشار بین المللی به دو زبان فارسی و انگلیسی فعالیت خود را ادامه داد. این مجموعه در طول زمان و بنا به نیاز دست درکاران بخش صنعت پلیمر کشور اقدامات زیر را انجام داده است:

  •   انتشار ماهنامه بسپار
  •   انتشار دوماهنامه پوشرنگ
  •   انتشار کتاب ها و بانک های اطلاعات تخصصی پلیمریس
  •   برگزاری دوره های متعدد آموزش تخصصی
  •   برگزاری همایش های ملی و بین المللی
 

 

 

تبسم علیزادمنیر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

T.Alizad@iranpolymer.com

دکتر علی عباسیان

ویراستار علمی ماهنامه بسپار

A.Abbasian@iranpolymer.com

دکتر سعید رستگار

سردبیر ویژه نامه پوشرنگ

S.Rastegar@iranpolymer.com

دکتر زهرا رنجبر

ویراستار علمی ویژه نامه پوشرنگ

Z.Ranjbar@iranpolymer.com

علی اصغر علیزادمنیر

مدیر روابط عمومی

A.Alizad@iranpolymer.com

ملیحه زین العابدینی

مشاور تبلیغات

M.Abedini@iranpolymer.com

مختار حسین زاده

مشاور تبلیغات

M.Hosseinzadeh@iranpolymer.com

سپیده ارشاد

امور اداری، مشترکین و پلیمریس

S.Ershad@iranpolymer.com

امیر نافعی

مشاوره و پشتیبانی IT

A.Nafei@iranpolymer.com

احمد نامی

تدارکات

A.Nami@iranpolymer.com

دی ان ان